Kullanım Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

GENEL KURALLAR

Evhanimlarina.com sitesinin yayınladığı bilgi, görüntü ve materyaller tedavi niteliğinde olmayıp sadece bilgi amaçlı sunulmuştur. Sitede yayınlanan bilgilerin uygulanmasından, kullanmasından ya da izlenmesinden doğacak sorumluluklar Evhanimlarina.com sitesine giriş yapan kullanıcılara aittir.

Siteye erişim yapmakla ve kullanmakla Evhanimlarina.com web sitesinin kullanımına ilişkin bu koşullara bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hemde site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Evhanimlarina.com web sitesi aşağıda sunmuş olduğu “Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikası”nı haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Evhanimlarina.com sitesinde yayımlananan her türlü materyal ve dökümanın tüm hukuki sorumluluğu materyal yada dökümanın yazarına aittir.

YAZAR AÇISINDAN

Site gönderilen makale vb. dökümanların kabul edileceğini,kabul edilse dahi yayımlanacağının garantisini vermez.

Site yayımlanan makale vb. dökümanı şekil yönünden değiştirme ve silme hakkını saklı tutar.

Site yayımlanan makale vb. dökümanın yayımlandığı bölüm ve kategoriyi değiştirme hakkını saklı tutar.

Site makaleniz yada vb dökümanınızla birlikte reklam gösterme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar gönderdiği makale vb dökümanın Evhanimlarina.com ve partner sitelerinde yada uygun gördüğü diğer sitelerde yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

OKUR AÇISINDAN

Evhanimlarina.com,sitede yayımlanan hiç bir materyal ve dökümanın doğruluğunu garanti etmez.

Evhanimlarina.com sitesinde yayımlanan her türlü materyal ve dökümantasyon bilgi amaçlı sunulmuştur.

YAYINCILAR AÇISINDAN

Evhanimlarina.com web sitesinde yayınlanan hiç bir materyal yada döküman site yönetiminin açıkça onayı alınmadan yayımlanamaz.

Böyle bir durumda Evhanimlarina.com web sitesi tüm hukuki haklarını saklı tutar.

SİTEYE ERİŞİM VE MÜDAHALE

Web sayfalarımızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Evhanimlarina.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden EVhanimlarina’nin açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Bu Siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu Siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu Siteye erişim ve/veya Siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. EVhanimlarina’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, Siteyi kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabiliceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

EVhanimlarina, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Sitenin veya İçeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve İçeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. EVhanimlarina , sizin Siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. EVhanimlarina, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. EVhanimlarina, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

EVhanimlarina, Sitenin kullanılmasından ya da EVhanimlarina hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

EVhanimlarina; Sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, EVhanimlarina kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının EVhanimlarina hizmetiyle ilgili ya da sizin Siteyi ve/veya EVhanimlarina hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. EVhanimlarina; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların Siteyle bağlantılı veya Siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, EVhanimlarina, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu Koşulların EVhanimlarina’ın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve EVhanimlarinaı’ın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, Ankara Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

EVhanimlarina.com sitesi olarak kişisel bilgilerinizi (IP bilgisi dahil.) sizin açınızdan bazı imtiyazlardan yararlanmanız, site açısından iletişim kurma, ziyaretçi demografik yapısını çıkarma ve sizlere daha iyi hizmet sunma açısından talep etmekteyiz.

Evhanimlarina.com kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak adına çeşitli önlemler almaktadır. Ancak günüzümüz teknolojisinde kesin bir teknik önlem almanın imkanı yoktur. Bu noktada Evhanimlarina kişisel bilgilerinizin güvende olduğunu %100 garanti etmez.

Evhanimlarina.com kişisel verilerinizi yetkili mercilerin talebi olması durumunda 3. kişilerle paylaşabilir.

Arananlarevhanımları ifşa